Administratorem danych osobowych jest MAUFER SP. Z O.O. z siedzibą w Nowym Sączu, adres: 33-300 Nowy Sącz ul. Tarnowska 139, mail: kontakt@maufer.pl, telefon: 18 479 17 50.

Więcej informacji na temat tego jak chronimy twoje dane osobowe przeczytasz w Polityce Prywatności.

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zrezygnować.

  • Zaznaczając zgodę marketingową podając adres e-mail, potwierdzasz akceptację treści zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MAUFER SP. Z O.O. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez MAUFER SP. Z O.O. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art.10 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 ze zmianami)."

  • Zaznaczając zgodę marketingową podając numer telefonu, potwierdzasz akceptację treści zgody:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru telefonu przez MAUFER SP. Z O.O. w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne."